SPOLEK AUTORIZOVANÝCH
PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR

Tel: 720 042 338
Email: info@spocr.cz
Flexible Design

Slide Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Slide Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Flexible Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

O nás

Spolek autorizovaných prodejců a opravců automobilů značky Škoda ČR (SPOČR), vznikl v roce 2008 za účelem rozvoje prodejní sítě automobilů značky Škoda v ČR a nastavení rovných prodejních podmínek pro všechny obchodníky.

Za dobu působení se SPOČR z velké části zasloužil o nastavení nediskriminačních obchodních podmínek v prodejní síti vozů Škoda a i nadále usiluje o zlepšení komunikace mezi dealerskou sítí a výrobcem, s cílem řešit nejen obchodní, ale i servisní, marketingové a finanční problémy v celé obchodní a servisní síti.

Cílem SPOČRu je nastolit takové obchodní podmínky, aby byly pro všechny obchodníky stejně výhodné a nebyl žádný z nich upřednostňován. Každý člen spolku, bez ohledu na jeho velikost, má zajištěný stejný přístup a podmínky na trhu v ČR. V současné době má  SPOČR 39 platných členů což tvoří celkem 70 prodejních a servisních míst v ČR.

Dalším cílem SPOČRu je zajištění jednotné a účinné komunikace s dodavateli, odběrateli a ostatními obchodními partnery, vytváření konkurenceschopných podmínek pro své členy a to ve vztahu k tuzemskému a i zahraničnímu trhu. SPOČR se snaží získat maximální výhody pro své členy a proto také začalo rozvíjet program SPOČR Plus, který by měl poskytovat všem svým členům společný centrální nákup, marketing, právní a ekonomické poradenství.

V rámci získání dalších výhod pro své členy zažádal SPOČR o poskytnutí dotace v rámci EU na školení zaměstnanců a v červnu 2011 získalo dotaci na „Přeškolení zaměstnanců nejvíce ohrožených nezaměstnaností z členských firem SPOČR k vyřešení dopadů hospodářské krize spojených s nutnou fluktuací pracovníků“. Tento projekt bylo možné čerpat do 31.5.2012.

Statutárním orgánem SPOČRu je představenstvo, které tvoří 5 členů v čele s předsedou představenstva. Nejvyšším orgánem SPOČRu je valná hromada.