SPOLEK AUTORIZOVANÝCH
PRODEJCŮ A OPRAVCŮ AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR

Tel: 720 042 338
Email: info@spocr.cz
Flexible Design

Slide Title 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Slide Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Flexible Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas pulvinar nibh purus, eget convallis erat efficitur eget.

Read More

Newsletter

NEWSLETTER

 Zpráva o činnosti SPOLKU AUTORIZOVANÝCH PRODEJCŮ A OPRAVCŮ

AUTOMOBILŮ ZNAČKY ŠKODA ČR (dále jenom SPOČR, Spolek),

IČ: 22736573

 

OD POSLEDNÍ VALNÉ HROMADY DO KONCE ROKU 2020

Tato zpráva je souhrnem a připomenutím nejdůležitějších událostí a jednání, na kterých se SPOČR podílel a kterých se zúčastnil – od poslední VH 24.9.2019 do konce roku 2020. O těchto událostech a jednáních byli členové SPOČR vždy aktuálně informováni v mailové komunikaci či osobně, většina je rovněž dostupná pod heslem na webových stránkách www.spocr.cz v uzavřené části pouze pro členy

ROK 2019

30.9. – obdržení dopisu od ŠA, návrh termínu jednání na 21.10. – téma: Situace na trhu, aktualizace Směrnic 1.6 Systém bonusů a 1.12 Prodej velkoodběratelům a cílovým skupinám

3.10. – odeslání dopisu na Ministerstvo dopravy (Mgr. Jakub Kopřiva, náměstek pro řízení legislativně právní sekce) – téma: Vyjádření k problematice STK a SME, žádost o přizvání SPOČR k dalším jednáním

3.10. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Potvrzení termínu jednání, účastníci za SPOČR, definování témat

15.10. – jednání představenstva SPOČR – téma: Příprava na jednání se ŠA

17.10. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Připomínkování návrhu směrnic pro rok 2020

18.10. – obdržení mailu od ŠA – téma: Potvrzení přijetí připomínek ke směrnicím, zrušení termínu jednání

24.10. – obdržení dopisu od ŠA – téma: Výpověď Dohody

27.11. – jednání představenstva SPOČR – téma: Projednání obdržené výpovědi Dohody, další postup

ROK 2020

7.1. – dopis předsedy představenstva SPOČR všem členům – oznámení rezignace

20.1. – jednání představenstva SPOČR – téma: Přijetí rezignace předsedy představenstva, další postup a příprava VH, vytvoření odpovědi na dopis ŠA – Vyjádření nesouhlasu s výpovědí Dohody, konstatování nutnosti další komunikace

10.2. – odeslání mailu na Ministerstvo dopravy (Bc. Pavel Nosek) – téma: Opět STK a SME a naše účast na jednáních, řešeno ještě telefonicky 17.2.

20.2. – obdržení dopisu od ŠA – téma: Trvání na výpovědi Dohody

Březen – společný postup se SAČR, AMSP ČR, SDA – vyjednání výjimky pro autoservisy a zachování jejich provozu

13.3. – odeslání dopisu na ŠA a ŠkoFIN – téma: Společné řešení koronakrize, návrh oblastí možné pomoci a podpory

17.3. – 2.4. mailová komunikace na členy SPOČR:

Usnesení Vlády ČR, Úvěr COVID a COVID II, Program Antivirus, Praktická příručka Covid-19 od advokátní kanceláře ARROWS, Nabídka ochranných pomůcek (roušky, respirátory rukavice), Připomenutí pravidel a termínu Covid II, Přeposlání uvolněných informací ke Covid II. Právní rozbor a vysvětlení programů Antivirus a Covid II.

6.4. – odeslání dopisu na předsedu vlády a předsedu krizového štábu – téma: Výzva k otevření autosalónů a autobazarů

15.4. – obdržení dopisu od MPO – téma: Odpověď na dopis k otevření autosalónů a autobazarů

20.5. – jednání představenstva SPOČR – téma: Zpracování připomínek k aktualizaci Směrnic 1.6 Systém bonusů a 1.12 Prodej velkoodběratelům a cílovým skupinám; další postup SPOČR a příprava VH

25.5. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Připomínky k aktualizaci Směrnic 1.6 a 1.12

30.6. – odeslání mailu na Ministerstvo dopravy – téma: STK a SME a pozvánky na jednání

10.8. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Připomínky k Oběžníku Rozvoje obchodní sítě č. 31/20 Vyhodnocení kvartálního bonusu za období 2Q/2020

19.8. – obdržení dopisu od ŠA – téma: Odpověď na připomínky k Oběžníku č. 31/20

24.9. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Virtuální server a DMS

1.10. – obdržení dopisu od ŠA – téma: Odpověď na DMS

1.-2.10. – jednání představenstva SPOČR – téma: Připomínkování návrhu Směrnic 2021, schváleno hlasování o zrušení VH a členských příspěvku na 2021

7.10. – obdržení dopisu od ŠA – téma: Dotaz na strategii a směřování SPOČR

7.10. – odeslání mailu na členy SPOČR – téma: Hlasování o zrušení VH a čl.př.2020

14.10. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Odpověď na dopis ŠA a vyjádření připravenosti SPOČR k dialogu

21.10. – odeslání dopisu na ŠA – téma: Připomínkování návrhu směrnic pro rok 2021

9.12. – odeslání mailu na členy SPOČR – téma: Newsletter 2020

 

Závěrem tohoto zhodnocení považujeme za nutné připomenout, že rok 2020 byl velmi ovlivněn celospolečenskými, zdravotními a hygienickými opatřeními a omezeními. Spolek však pokračoval ve své činnosti a přizpůsobil se nové situaci.

Jako pozitivní vidíme především to, že se v poslední době částečně obnovila komunikace mezi námi a ŠKODA AUTO. Diskutovali jsme poslání a cíle našeho Spolku, potažmo naše další vztahy a spolupráci.

Závěrem bychom Vám rádi popřáli hezké prožití vánočních a novoročních svátků, ve zbytku letošního roku a hlavně do toho následujícího hodně zdraví a štěstí. Všichni si přejme, aby se doba vrátila do normálních kolejí. Buďme optimisty a doufejme, že se nám již brzy bude svobodněji žít a podnikat.

Se srdečným pozdravem

 

představenstvo SPOČR